مرور برچسب

سال ۹۸

عادت نمی‌کنیم

«این لیست برروز رسانی می‌شود» ... تا ظهر روز سقوط هواپیمای ۷۵۲، سایت دانشگاه ۱۲ نفر از اعضای خانواده شریف را به عنوان سرنشینان و جان‌باختگان این سانحه هوایی معرفی کرده است اما این عبارت دردآور، چون نمکی بر زخم می‌‌گوید ماجرا به همین‌جا ختم…

فرزند خلف ایمان

«امروز صحبت کردن از امید و از آینده، خاصه در میان دانشجویان، دشوار است. دشوارتر از آن‌چه تصور می‌کنید.» این را به سخنگوی دولت گفتم. وقتی سه ماه پیش برای مراسم بزرگداشت روز دانشجو آمده بود شریف. آن روزها هنوز دی‌ماهِ پر از حادثه و ویروس…

ترین‌های ۹۸ شریف

دست خودمان نیست، همه‌اش برمی‌گردد به به این مغزهای بزرگ تکنولوژی‌زده‌مان که راحت یادش می‌رود، همینقدر راحت که کل ۹۸ را در آبان و دی و کرونا می‌تواند خلاصه کند. به خاطر همین برگشتن و ورق زدن تقویم و بالا و پایین کردن روزهایی که همان همیشگی…