مرور برچسب

سالن جباری

برگی از شترنامه شیخ بزول

قابل توجه ورزشکاران گرامی به دلیل برگزاری تمرینات «تیم بسکتبال مردان ژاپن» استفاده از «سالن استاد جباری» در زمان‌های زیر امکان‌پذیر نمی‌باشد: سه شنبه ۳۰ بهمن ماه، ساعت ۱۶ تا ۲۰ چهارشنبه ۱ اسفند ماه، ساعت ۹ تا ۱۲ شایان ذکر است با توجه به…