مرور برچسب

زمان

«این هفته تمامش می‌کنم» و دروغ‌هایی از این دست!

گروه کوچکی از دانشجوهای کارشناسی، ارشد، دکتری و پسادکتری، بدون قصد قبلی، مطالعه‌ای درازمدت درباره تفاوت بهره‌وری موردانتظار با بهره‌وری واقعی ترتیب دادند. طی نه ماه، اعضای این گروه به صورت خودجوش ۵۵۹ تکلیف، تاریخ مهم و مهلت نهایی تحویل (هم…

نولان دست از سر زمان برنمی‌دارد

چند روز پیش بود که تریلر فیلم جدید نولان منتشر شد و دوست‌داران این کارگردان را وارد برزخی شش‌ماهه تا زمان اکران Tenet کرد. از همان لحظه انتشار این تریلر بحث‌ها پیرامون موضوع فیلم جدید نولان هم بالا گرفت و هرکسی از ظن خود وارد دنیای او شد.…