مرور برچسب

رومن گاری

واقعا به من خوش گذشت؛ متشکرم و خداحافظ.

مهم‌تر از آنکه رومن گاری که بود‌‌، باید پرسید که چه می‌خواست؟ در «ریشه های آسمان» نوشت: «می‌خواهم به فیل‌ها احترام بگذارند» و «می‌خواهم به خاطر فیل‌ها بمیرم». گام‌های سنگین این مخلوقات اعجاب‌انگیز، طنین آزادی و امیدی‌ست که نه تنها در…