مرور برچسب

روز خبرنگار

روایت‌گران حقیقت

امروز، ۱۷ مرداد روز خبرنگار نام دارد؛ روزی که به یاد محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی که به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان و به دست طالبان به شهادت رسید، نام‌گذاری شده است. به مناسبت روز خبرنگار…