مرور برچسب

رضا امیرخانی

آن عصر کسی فکرش را نمی‌کرد

ترم بهار، کوتاه‌تر از کوتاه راستش برای مایی که آمده بودیم در روزهای بعد از ۸۸ (سخت نگیرید، واقعا ۹۱ هنوز بعد از ۸۸ به حساب می‌آمد) سرمان را پایین بیندازیم و درس‌مان را بخوانیم، کوتاه شدن دو هفته‌ای دومین ترم‌مان در شریف قرار بود تنها…

پرسلبریتی

ما سهل‌الورودها راستش پایمان که به دانشگاه باز شد، بیشتر حواس‌مان به استوارتی بود که به جای شهشهانی جلویمان گذاشته بودند تا ریاضی ۱ را به سلامت طی کنیم و از شهشهانی فقط خاطرات سال‌بالایی‌ها نصیب‌مان شود. میان‌ترم فیزیک ۱ هم این‌طور نشان…

۸۸ درس‌های زیادی برای ما داشت

اولین بار رضا امیرخانی را در نمایشگاهِ سالِ «قیدار» دیدم. با یک پیراهن آستین‌کوتاه و شلوارِ کتان و یک جفت کتانی، بین غرفه‌ها قدم می‌زد. آن روزها دانش‌آموز بودم  و امیرخانی برای بسیاری از ما بچه‌های علامه‌حلی، یک الگو بود؛ یک آدم موفق که…