مرور برچسب

رحیم‌پور ازغدی

ما صاحب حاکمیتیم، نه مخاطب آن

ظهر شنبه گذشته، کهربا، سالن همایش دانشکده مهندسی برق با دیوارهای چوپی خاصش که استثنائا قهوه‌ای سوخته نیست، میزبان اولین برنامه دانشگاه برای دهه فجر بود. روزنامه‌های سال ۵۷ با تیترهای بزرگ معروف‌شان حال‌وهوای متفاوتی به فضا داده بودند. حوزه…

«پرفرکانس»ترین

آقای حسن رحیم‌پور ازغدی از جمله افرادی است که در بسیاری از برنامه‌های دانشگاه سخنرانی کرده و خیلی از دانشجویان با او آشنا هستند؛ به همین دلیل وقتی این‌ هفته از سخنرانی او در دومین کنگره فاطمی هیأت الزهرا(س) در روز یکشنبه مطلع شدیم، تعجب…