مرور برچسب

رادیو شریف

رادیو شریف – شماره پنجم پنج

شماره پنجم از فصل پنجم رادیو شریف ۱۷ دی ۹۷ویژه‌برنامه امتحانات ➕ پیشنهادهای دکتر انوش پیرامون ایام امتحانات ➕ مصاحبه با تنی چند از جکوزی‌های شریف ➕ همراه با معرفی جدیدترین محصولات آموزشی و کمک‌آموزشی روز کشور

باور به تغییر

یک روز رفته بودم برای مصاحبه با یکی از استادان درست و حسابی دانشگاه و از او پرسیدم که چرا روزنامه را می‌خواند؟ مگر روزنامه مهم است؟ گفت: «روزنامه مهمه چون می‌دونه داره چی می‌گه. بعدشم برام مهمه بدونم تو محیط زندگیم چی داره می‌گذره. وقتی…