مرور برچسب

رئیس‌جمهور

عوام را بر خواص ترجیح می‌دهیم

۲۵ دقیقه از ساعت ۱۱ و حدود یک ساعت از شروع برنامه گذشته که نوبت به رئیس‌جمهور می‌رسد تا با همراهی شعار حاضران «فقر و فساد و تبعیض، رئیسی به‌پا خیز» پشت تریبون برود، اما یکی از دختران از بین جمعیت بلند می‌شود و می‌خواهد درباره مسائل دختران…

صریحِ دانشجویی

۲۰ دقیقه تأخیر برای یک برنامه دوساعته شاید زیاد به نظر رسد، ولی با توجه به ساعت شروع برنامه و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه و نشست و گفت‌وگو با استادان و فناوران دانشگاه که قبل از جلسه با…

برف روی شیروانی داغ جباری

ساعت هفت صبح برف به این شدت، آن هم در پاییز کم‌سابقه است. تمام سطح پیاده‌روی خیابان آزادی را برف پوشانده.  برخلاف انتظار خبری از گشت و بازرسی نیست و در جنوبی دانشگاه مثل همیشه به نظر می‌رسد. دانشگاه به شدت خلوت است، اما هیجان حضور یک مهمان…