مرور برچسب

دکتر مهدی ضرغامی

یک قدم از بیرون، ده قدم از درون

همچنان تأکید بر آموزش باکیفیت و در سطح جهانی؟ پژوهش‌های لبه علم که خروجی آن مقاله‌های درجه یک باشد؟ توسعه زیست‌بوم کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان؟ ارتباط با صنعت در شرایطی که تحریم راه نفسش را بسته؟ مسئولیت اجتماعی و مسائل کلان کشور؟…

عیار دانشگاه

شریف چه بخواهد و چه نخواهد، الآن پرچم‌دار آموزش عالی ایران به حساب می‌آید و هر مسیری که برود و هر هدف و مأموریتی که برای خودش تعریف کند، بعید نیست که چندسال بعدش سایر دانشگاه‌های ایران هم همان مسیر و همان هدف و مأموریت را برای آینده‌شان…