مرور برچسب

دکتر محمدفخارزاده

منتظر هم‌دلی، نوآوری و توسعه باشیم

متولد سال انقلاب در آبادان است اما جنگ خانواده‌اش را از جبهه جنوب به نزد قوم و خویش در شیراز می‌کوچاند تا در شهر حافظ و سعدی بزرگ شود. از پنج سالگی قرآن و شاهنامه و خواندن و نوشتن را نزد پدر می‌آموزد؛ پدری که شعر زیاد از بر بوده و عناصر…