مرور برچسب

دکتر رسول جلیلی

به امید دیدار در سال بعد

بحث سر این بود که بالاخره امسال جزء قرن چهاردهم است یا پانزدهم؟ هرکس نظری داشت و بحث‌ها هم داغِ داغ؛ پانزدهمی‌ها حرف‌شان این بود که مگر می‌شود سالی که شماره‌اش با ۱۴ شروع می‌شود، کنار دیگر سال‌های قرن ۱۳‌ باشد؟ به عقیده آنها سال صفر همواره…

شریف برای زندگی

دانشگاه صنعتی شریف حاصل دل‌سوزی و تلاش و عصاره اندیشه تعداد زیادی از فرهیختگان این مرز و بوم است و تاکنون بسیاری از شخصیت های برجسته کشور را در خود پرورانده است. دانشگاهی که همه ایرانیان فرهیخته و بسیاری از بزرگان دنیا نام آن را به نیکی و…

همکاری رفته، همکاری آمده

آخرین دوشنبه مهر، آخرین دوشنبه ریاست هفت‌ساله دکتر محمود فتوحی در شریف هم بود و اولین روز حضور دکتر رسول جلیلی در دفتر ریاست دانشگاه. رئیس سابق و سرپرست جدید حوالی ساعت دوی بعدازظهر ۲۷ مهر از جلسه با وزیر علوم به دانشگاه بازگشتند تا در…