مرور برچسب

دکتر حسینی

چاقوی اخلاق و انصاف برای ذبح اعتراض دانشجویان

«شب سرد تجمع شریف، تاریکی‌هایی بیش از سیاهی شب و غم فاجعه هواپیما به همراه داشت؛ شعارهایی علیه سپاه و اهانت‌هایی به افراد، چه در تجمع و چه در فضای مجازی بعد از آن. من از "انصاف" در مورد اول و "اخلاق" در مورد دوم عذرخواه و شرمسارم.» توییت…

یک معاونت خوب، یک معاونت مرده نیست

معاونت آموزشی و دانشجویی در دانشگاه وظایف مشخصی دارند؛ تدوین برنامه درسی، برگزاری کلاس‌ها و امتحانات، ثبت نمره و صدور کارنامه و چیزهایی از این دست کارهایی است که از معاونت آموزشی انتظار می‌رود و مسائل مربوط به تغذیه و خوابگاه و تربیت‌بدنی و…

تکثر فقط وسیله نیست، هدف هم هست

از قدیم گفته‌اند املای نانوشته غلطی هم ندارد. حرفی که زده نشود، پاسخی هم برایش شنیده نخواهد شد، پروژه‌ای که تعریف یا شروع نشود، ننگ تأخیر هم روی پیشانی‌اش نمی‌خورد، کسی که به آب نزند، خطر غرق شدن هم تهدیدش نمی‌کند، ماشینی هم که به دل جاده…