مرور برچسب

دکتر حسینی

دانشگاه صاحب‌قران

با نیم‌قرن سابقه دانشگاه دوست‌داشتنی ما در اردیبهشت ۹۵ پنجاه‌ساله شد، هرچند دقیق‌ترش می‌شود جشن پنجاه‌سالگی و صاحب‌قرانی‌اش را گرفت، چرا که تأسیس دانشگاه برمی‌گردد به ۱۰ آبان ۱۳۴۴. باقی دانشجوها را نمی‌دانم، اما از این اتفاق در ذهن من به…

تفاوت را حس کردیم

آذر ۱۳۹۵ حکم انتصاب دکتر سیدحسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه به سمت معاونت فرهنگی صادر شد. با توجه به لغزان بودن این صندلی در چند دوره قبل، به نظر می‌رسید که فضای کاری این دوره از معاونت هم کوتاه باشد اما عملکرد معاون جدید،…

بازی در زمین معاونت

برای پرونده مفصل این شماره از روزنامه دنبال یک گفت‌وگوی مفصل و باجزئیات درباره دوره فعلی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه بودیم. پارسال در شماره ۸۴۱ روزنامه سراغ دکتر حسینی رفتیم و سعی کردیم صریح و مستقیم درباره ایده‌های دکتر حسینی و برخی…

چاقوی اخلاق و انصاف برای ذبح اعتراض دانشجویان

«شب سرد تجمع شریف، تاریکی‌هایی بیش از سیاهی شب و غم فاجعه هواپیما به همراه داشت؛ شعارهایی علیه سپاه و اهانت‌هایی به افراد، چه در تجمع و چه در فضای مجازی بعد از آن. من از "انصاف" در مورد اول و "اخلاق" در مورد دوم عذرخواه و شرمسارم.» توییت…

یک معاونت خوب، یک معاونت مرده نیست

معاونت آموزشی و دانشجویی در دانشگاه وظایف مشخصی دارند؛ تدوین برنامه درسی، برگزاری کلاس‌ها و امتحانات، ثبت نمره و صدور کارنامه و چیزهایی از این دست کارهایی است که از معاونت آموزشی انتظار می‌رود و مسائل مربوط به تغذیه و خوابگاه و تربیت‌بدنی و…

تکثر فقط وسیله نیست، هدف هم هست

از قدیم گفته‌اند املای نانوشته غلطی هم ندارد. حرفی که زده نشود، پاسخی هم برایش شنیده نخواهد شد، پروژه‌ای که تعریف یا شروع نشود، ننگ تأخیر هم روی پیشانی‌اش نمی‌خورد، کسی که به آب نزند، خطر غرق شدن هم تهدیدش نمی‌کند، ماشینی هم که به دل جاده…