مرور برچسب

دکتر جلیلی

بعد از شش ماه، دوباره با رئیس

جلسه با صحبت‌های دکتر جلیلی، رئیس دانشگاه شروع می‌شود. جلیلی چند دقیقه‌ای درباره بازگشایی دانشگاه و وضعیت فعلی آن حرف می‌زند و به پیگیری‌هایش درباره برخی موضوعات مطرح‌شده در جلسه پیش اشاره می‌کند. در کنار جلیلی، دکتر رحیمی و دکتر همت‌یار،…

رسمی و اتوکشیده، در سالن جدید

چهارشنبه، ۱۹ آبان نخستین روز کاری سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد بود؛ سالنی که سازه آن از ابتدای ساخت دانشکده وجود داشته، اما عملیات تجهیز و نازک‌کاری آن در چند سال اخیر صورت گرفته و ظرفیت ۴۰۰ نفر در بخش اصلی و ۱۰۰ نفر در بخش…

دیدار اول

دکتر فخارزاده، معاون فرهنگی و دکتر رحیمی، مدیر فرهنگی بعد از همه دانشجوها صحبت‌هایشان را به رئیس می‌گویند و مثل دانشجوها دغدغه و مطالبه و درخواست دارند؛ کمبود فضای فرهنگی، تخصیص نامناسب بودجه فرهنگی، فقدان اتوبوس برای اردوها و بازدیدهای…