مرور برچسب

دکتر جلال صمیمی

شکری‌ست با شکایت

آموزش مجازی؛ شب سیاهی که فعلا پایان آن سپید نیست سال ۹۹، از اول هم هیچ چیزش به حقیقت نمی‌خورد. یک سال مجازی به تمام معنا بود. اصلا آمده بود تا به عنوان آخرین سال رده هزار و سیصدی‌ها (و نه آخرین سال این قرن!)، قاعده بازی را به هم بزند.…

از اینشتین تا گز و گنتزل

«بخشی از کشش انسان به علم، به عاشق شدن انسان برمی‌گردد: اینکه انسان عاشق یک چیزی بشود، دنبال آن برود، به آسمان نگاه کند، بعد دوباره بیاید از روی کتاب درباره‌اش بخواند و شب هم آن را در خواب ببیند. هر وقت انسان عاشق یک مسئله شد، بعد دنبال…