مرور برچسب

دکتری

نان، درس و هوس فرار

دانشجوی دکتری باید تمام وقت در دانشگاه باشد و حق کار کردن در بیرون دانشگاه ندارد. احتمالا این قانون که چندان هم سفت و سخت اجرا نمی‌شود، برای بالا رفتن کیفیت خروجی دکتری مصوب شده. این در حالی است که دانشجوی دکتری درآمدی از سوی دانشگاه ندارد،…

هوای آسمان پسادکتری‌ها صافِ صاف است

برای پرونده این شماره در جست‌وجوی افرادی بودیم که حداقل تعداد را در جمع دانشجوهای دانشگاه دارند و کمتر در محیط دانشگاه به چشم می‌خورند. در کوی و برزن شریف گشتیم و عاقبت آن‌ها را یافتیم. آنها همان پسادکتری‌ها بودند که شاید خیلی‌ از آنها را…