مرور برچسب

دهه فجر

پرواز سیمرغ؛ برداشت ۳۸

۳۸مین جشنواره فیلم فجر طبق روال هرسال خود با شروع دهه فجر کار خود را آغاز کرد تا بار دیگر رقابت برای به دست آوردن سیمرغ بلورین بین هنرمندان آغاز شود. این دوره جشنواره تغییرات زیادی نسبت به دوره قبل خود نداشته و تنها تغییراتی در نحوه برگزاری…