مرور برچسب

دانشجوی دکتری

نان، درس و هوس فرار

دانشجوی دکتری باید تمام وقت در دانشگاه باشد و حق کار کردن در بیرون دانشگاه ندارد. احتمالا این قانون که چندان هم سفت و سخت اجرا نمی‌شود، برای بالا رفتن کیفیت خروجی دکتری مصوب شده. این در حالی است که دانشجوی دکتری درآمدی از سوی دانشگاه ندارد،…