مرور برچسب

خوابگاه طرشت ۳

بار دیگر، خوابگاهی که نمی‌شناختیم

دانشگاه از همان ابتدای کرونا که خوابگاه‌ها خالی از دانشجو شد، بساط تعمیر و بازسازی را در خوابگاه‌های بزرگش برپا کرد، هرچند نامشخص بودن زمان بازگشایی، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و اساسی برای بازسازی می‌شد. این تعمیرات با همه بالاوپایین‌ها و با…

فرصت مغتنم برای خوابگاه‌تکانی

خوابگاه‌های دانشگاه در حال حاضر حدود ۶۰۰ نفر ساکن دارند، آن هم دانشجوهای تحصیلات تکمیلی که طبق اطلاعیه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شرایط استفاده از خوابگاه را برای پیش‌برد کارهایشان داشتند. با توجه به تعداد و مساحت و تعداد تخت اتاق‌های هر…