مرور برچسب

خط فناوری

نیم‌نگاهی به آخر خط، در اول خط

ایده اردو علمی مدت‌ها بود که در ذهن‌مان شکل گرفته بود، حتی یک‌بار هم تابستان رفتیم که زیر یک‌خمش را بگیریم، اما به قله آخرین موج کرونا خوردیم و خلاصه در حد ایده باقی ماند. این بار با عزم جدی‌تر سراغ عملی کردن اولین اردوی علمی صنعتی دانشگاه…