مرور برچسب

حلقه‌های کوانتا

کوانتا؛ جایی برای تجربه، یادگیری و رسیدن

اگر مشتری ثابت برنامه‌های پیشنهادی روزنامه باشید، احتمالا اسم کوانتا را به دفعات دیده‌اید؛ البته شاید هم در این لیست‌های روزانه اسم حلقه‌های این مجموعه به چشم‌تان خورده باشد؛ «فیزیک و ریاضی»، «مقولات ویژه»، «مقالات تاریخی»، «طراحی…