مرور برچسب

جیمز وب

تلسکوپ کار می‌کند، خوب هم کار می‌کند

ناسا سه‌شنبه قبل پنج تصویر از نخستین کارهای تلسکوپ فضایی جیمز وب را منتشر کرد. این تصاویر قابلیت‌های فوق‌العاده وب برای کشف اسرار اعماق کیهان را مشخص کرد. در اینجا برخی چیزهایی را که تاکنون از این تصاویر آموخته‌ایم، مرور کرده‌ایم: …