مرور برچسب

جواد درویش

بازی در زمین معاونت

برای پرونده مفصل این شماره از روزنامه دنبال یک گفت‌وگوی مفصل و باجزئیات درباره دوره فعلی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه بودیم. پارسال در شماره ۸۴۱ روزنامه سراغ دکتر حسینی رفتیم و سعی کردیم صریح و مستقیم درباره ایده‌های دکتر حسینی و برخی…

بعد از کرونا هم ایمان خواهیم داشت؟

پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین اندیشکده مهاجر میزگرد آنلاینی با موضوع الهیات پساکرونایی برگزار کرد. مدعوین این برنامه محمدحسین بادامچی، دکتری جامعه‌شناسی و مدیر اندیشکده مهاجر، جواد درویش، دانشجوی دکتری فلسفه علم و پژوهشگر اندیشکده مهاجر، محمد حسین…

گره کور، گروه کوه است!

این متن پاسخ آقای جواد درویش، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به سرمقاله شماره ۸۲۵ روزنامه شریف است: درجواب به سرمقاله شماره قبل روزنامه چند نکته به‌عنوان جوابیه بیان می‌گردد: اولا چیزی به اسم «دوقطبی»، آن‌گونه که از ابتدا تا انتهای…