مرور برچسب

جنگ

آن بار فهمیدیم هواپیما مسافری است

سمت حرکت هواپیما برای من غیرعادی بود. دیگر اینکه سرعت این هواپیما در آخرین لحظه چهارصد و پنجاه کیلومتر بر ساعت بود، در حالی که هواپیما‌های دشمن نزدیک به هزار کیلومتر ساعت سرعت داشتند. سوم اینکه درشتی هدف در صفحه رادار زیاد بود. این‌ها…

جنگ چهره زنانه ندارد

روی ویلچر می‌نشیند. ظاهر ساده و آراسته‌ای دارد. می‌گوید چهل‌ساله است ولی کمتر به نظر می‌آید. خوش‌صحبت است و اعتماد به نفس دارد. وقتی هفت‌ساله بود، یک هواپیمای عراقی خانه‌اش را، عروسک‌هایش را، خواهرش را، برادرش را و توانایی حرکتش را از او…