مرور برچسب

جنگ سرد

دهه عطف

از سال قبل صفحه سده‌خوانی را در روزنامه راه انداختیم و سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به تاریخ صدساله آموزش عالی در ایران. در چهار شماره قبلی این صفحه تا سال ۱۳۴۰ را مرور کردیم و در این شماره نوبت به دهه ۴۰ هجری شمسی رسیده است؛ دهه‌ای که به…

نزدیک بود ولی نشد

دوران جنگ سرد و نبرد غیرمستقیم آمریکا و شوروی تنها یک جرقه کم داشت تا آتش جنگ خانمان‌سوز دیگری در جهان شعله‌ور شود و بلوک شرق و غرب به جان هم بیفتند؛ نبردی که این بار با ایفای نقش سلاح‌های اتمی می‌توانست فاتحه حیات بشر در سراسر کره زمین را…

سلاح‌های کشتار جمعی انسان را به ماه برد

جنگ سرد و مسابقه فضایی شوروی و آمریکا تأثیر چشم‌گیری روی پیشرفت صنعت فضایی جهان داشت و هر رئیس‌جمهور آمریکا سعی می‌کرد از رقیب خود که در آن زمان شوروی بود، عقب نماند. به همین خاطر منابع و امکانات بسیاری در اختیار ناسا قرار می‌داد تا هم غرور…