مرور برچسب

جام عقیق

جام عقیق

این هفته اگر گذرتان به هر دلیلی به ساختمان شهید رضایی افتاده باشد، در بدو ورود احتمالا کار خودتان را فراموش کرده و محو آثار هنری نمایشگاه جام عقیق شده‌اید؛ نمایشگاهی از تابلوهای نقاشی و خوشنویسی تا سفال و هرچه که در زمره هنر بگنجد. نمایشگاه…