مرور برچسب

جاسوسی

در جست‌وجوی شیطان

دریای اطلاعات در دنیایی زندگی می‌کنیم که دریایی از اطلاعات مختلف در دسترس همه قرار دارد. این حجم وسیع از اطلاعات فعلی و اطلاعاتی که به طور مداوم تولید می‌شود، لزوم جست‌وجوی بهینه را بیش‌ازپیش برای رسیدن به خواسته‌ای که داریم نمایان می‌کند.…

پگاسوس علیه منتقدین

داده‌های افشاشده حاکی از آن است که نرم‌افزار جاسوسی فروخته‌شده به رژیم‌های استبدادی، برای هدف قراردادن فعالان سیاسی، سیاست‌مداران و خبرنگاران مورد استفاده قرار گرفته است. طبق تحقیقات انجام‌شده روی داده‌های فراوانی که به بیرون درز پیدا کرده،…