مرور برچسب

تومان

فیلم هیچ‌کس

فیلم باید برای مخاطب ساخته شود. برای کسی که بیاید و جهانِ مولودِ ذهن فیلم‌ساز را ببیند. بعضی فیلم‌ها ساخته می‌شوند برای بردن دل مخاطب عام و فتح گیشه، بعضی دیگر برای جلب نظر منتقدها و جشنواره‌های هنری، برخی از فیلم‌ها پیِ دلبری از روشنفکران…