مرور برچسب

تقویم

صرفه‌جویی پردردسر

مردمی که امسال برای سال نو خودشان را آماده می‌کردند احتمالا به فکر انبار کردن غذاهای کنسروی، نقد کردن حساب‌هایشان در بانک و یا خرید ژنراتور برق پشتیبان نیستند اما ۲۰ سال پیش هیجان مردم برای شروع قرن جدید با ترسِ از کار افتادن سیستم‌های…

روزهای بیرون‌زده از تقویم

در زندگی مدرن که همه چیز بر مبنای سرعت به پیش می‌رود، لحظه‌هایی هستند که بیرون از زمانِ پرشتاب می‌ایستند؛ روزهای سکون. این‌ها همان روزهایی هستند که در تقویم هم خود را از باقی روزها متمایز می‌کنند. نمونه نزدیک آن خود جمعه است؛ روزی که در آن…