مرور برچسب

تعزیه

«بازگشت به سنت‌ها»ترین

تعزیه از جمله نمایش‌های آیینی است که در فرهنگ عزاداری ایرانی‌ها سابقه‌ای طولانی دارد و هنوز هم در خیلی از مناطق کشور روایت‌های تعزیه است که گوشه چشم عزاداران را تر می‌کند. چندسالی بود که خبری از اجرای تعزیه در شریف شنیده نمی‌شد ولی امسال…