مرور برچسب

ترامپ

چه کسی آقای رئیس‌جمهور می‌شود؟

تا پیش از جنگ جهانی دوم، اهمیت ریاست‌جمهوری آمریکا در حد بقیه‌ی مقام‌های سیاست‌مداران دنیا بود. گرچه در میان روسای جمهور اول آمریکا، اسامی افرادی همچون واشنگتن، مدیسون یا جفرسون وجود دارد که در شکل‌گیری اندیشه دموکراسی سنگ‌های اولیه را…

سه‌شنبه بزرگ سندرز، بایدن و بلومبرگ

فردا که می‌شود سه‌شنبه سه مارچ، در فرایند انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا به سه‌شنبه بزرگ (Super Tuesday) معروف است و تکلیف نامزد حزب دموکرات را تا حد خوبی قرار است تعیین کند ولی چرا به این روز سه‌شنبه بزرگ می‌گویند؟ انتخابات ریاست‌جمهوری…

خیزش دوباره ناسیونالیسم

ایده نگارش این متن زمانی به ذهنم آمد که دوستی به من گفت: «می‌دانی، این ترامپ آنطور هم رئیس‌جمهور بدی برای آمریکا نیست و در همین مدت کوتاه رشد اقتصادی زیادی ایجاد کرده.» بحثی شد و من توضیح دادم که پوپولیست‌ها چطور با بر هم زدن قواعد مرسوم و

من یک جانی نیستم

آنها پذیرفته شدند که به عنوان دانشجویان دکترا در کالیفرنیا درس بخوانند ولی از فرودگاه جلوتر نتوانستند بیایند. در ۹ سپتامبر امسال میلاد آقاجوهری و اقوام نزدیکش سوار ماشین می‌شوند تا بعد از شش ساعت رانندگی از اصفهان به فرودگاه بین‌المللی…