مرور برچسب

تجمع دانشجویی

نمک روی زخم

تجمع‌های دانشجویی پدیده عجیب و غریبی نیستند و در بسیاری از دانشگاه‌ها، راه رسیدن به خواسته‌های عموما صنفی، از مسیر برپایی تجمع می‌گذرد. تجمع‌های دانشجویی در چندسال اخیر شریف نیز از جمله خبرهای داغ و پربازدید بوده؛ سال ۹۱ تجمعی در خوابگاه…