مرور برچسب

بودجه فرهنگی

یک شفافیت پرسر و صدا

آخرین ساعات بهمن با یک اتفاق ویژه همراه بود؛ انتشار گزارش هزینه‌های معاونت فرهنگی در سال ۹۶ که باتوجه به توییت دکتر حسینی، خیلی‌ها انتظار آن را می‌کشیدند. آخر هفته خلوت شریفی‌ها در فضای مجازی و به‌خصوص توییتر بدون این شفافیت بی‌سابقه قطعا…

آش نخورده و دهن سوخته

نامه وارده جواد استقامت، دبیر کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی روشن درباره گزارش هزینه‌کرد ۹۶ معاونت فرهنگی دانشگاه: بعد از هفته ها چشم انتظاری برای تحقق وعده معاونت فرهنگی مبنی بر اعلان بودجه تخصیص شده به گروه های فرهنگی دیروز این وعده محقق…