مرور برچسب

بسته نجات اقتصاد ایران

مهارش کن

شاید کم‌تر پدیده‌ای به اندازه تورم در زندگی روزمره ما عیان و روان باشد. تورم‌های مزمن مهمان ناخوانده همیشگی سفره ماست و این بیماری مزمن گاهی تشدید شده و سفره ما را تنگ‌تر‌ می‌کند. علاوه بر این نوسانات پیاپی تورمی موجب می‌شود تا بی‌ثباتی…

بدسرپرست

نظام بانکی در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. مال‌سازی، تعطیل کردن کارخانه‌ها به دلیل بدهی و سوداگری در بازارهای مالی تنها بخشی از اتهاماتی‌ست که همه‌روزه در رسانه‌ها علیه نظام بانکی مطرح می‌شود. اما واقعیت…