مرور برچسب

بروس دافی

هنر علیه مرگ

میکیس تئودوراکیس که در آمریکا بیشتر برای نوشتن موسیقی متن فیلم‌هایی مانند زوربای یونانی و زد شناخته می‌شود، در یونان به همان اندازه‌ که برای موسیقی‌اش شهرت دارد، با فعالیت‌های سیاسی‌اش هم شناخته می‌شود؛ از شکنجه و زندان و تبعید و مقاومت در…