مرور برچسب

بحران سال ۲۰۰۰

صرفه‌جویی پردردسر

مردمی که امسال برای سال نو خودشان را آماده می‌کردند احتمالا به فکر انبار کردن غذاهای کنسروی، نقد کردن حساب‌هایشان در بانک و یا خرید ژنراتور برق پشتیبان نیستند اما ۲۰ سال پیش هیجان مردم برای شروع قرن جدید با ترسِ از کار افتادن سیستم‌های…