مرور برچسب

بازگشایی دانشگاه

میل و هدف دانشگاه بازگشایی است

حدود دو ماه از حضور دکتر ابوالحسنی، استاد جوان دانشکده فیزیک در معاونت دانشجویی می‌گذرد و از سوی دیگر زمزمه‌های بازگشایی و باز شدن پای دانشجوها به دانشگاه بلندتر از هر زمان دیگر در دو سال گذشته به گوش می‌رسد؛ بازگشایی‌ای که بیشترین تأثیر را…

بازگشایی کامل در مهر ۱۴۰۱

بعد از اطلاعیه آموزش دانشگاه پیرامون حضوری شدن بخشی از کلاس‌های درس و تمامی امتحانات پایان‌ترم در ترم آینده، شورای صنفی جلسه‌ای را با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر سعادت ترتیب داد تا هم سوال‌ها و ابهام‌ها و نگرانی‌ها و…