مرور برچسب

بابک حمیدیان

کارگردان: نجم‌الدین شریعتی

بهروز شعیبی که در تیتر مطلب وصفش رفت، بعد از «دهلیز» که زیبا و انسانی بود، قدم به قدم تباه و تباه‌تر شده است. روز بلوا دیگر نوبر است.. حتی اگر از بعد فنی-فرمی که جنبه‌های کم‌تر بد فیلم را شامل می‌شود هم بخواهیم شروع کنیم، هر آن دلیلی برای…

اشرافیت مذهبی بدون روتوش

بعضی کارگردان‌ها انگار بلد نیستند فیلم بد بسازند. بهروز شعیبی حتما یکی از این کارگردان‌هاست؛ کسی که حداقل‌های تکنیکی را در آثارش به خوبی تضمین می‌کند، فیلمنامه‌هایش کشش دراماتیک دارند و برای بازی‌گرفتن از بازیگرها وسواس به خرج می‌دهد. روز…