مرور برچسب

اولویت دانشگاه

اتوپایلوت نمی‌شود ادامه داد

«تکلیف‌مان را با مأموریت دانشگاه مشخص کنیم»، «دانشگاه باید/نباید تجاری‌سازی شود» و «گروه‌های آموزشی و برنامه درسی منعطف شوند» سه محور اصلی صحبت‌های استادان و فارغ‌التحصیلان و دانشجوهای حاضر در برنامه «امتداد شریف» بود که به همت بسیج…