مرور برچسب

انگلیسی

جز اونایی که به وقت می‌گن تایم

-اینو گفته بودم؟ یه‌بار کار پیش اومده بود، به همکارم نصف شب پیام دادم گفتم :«بردار، امرجنسیه!» طرف نگو یه‌چی دیگه خونده بود...خخخخ + اینو تا الان حداقل ده بار تو کانالا خوندم. بابام یه نگاه بهم کرد که حداقل جلو عمه، شوهر نچسبشو ضایع نکنم.…