مرور برچسب

امام رضا

کبوتر با کبوتر فرق دارد

صفر که می‌آید، یک پرده غم می‌نشیند ته دل آدم. از آنها که شاید هم ندانی بابت چیست؟ صدقه ای کنار می‌گذاری که سنگینی این ماه به خیر بگذرد. پاییز اما حکایت دیگری دارد، یک جور حس غربت، تعلیق و چیزهای دیگر. چند سالی بود غم و اندوه اول صفر و غربت…

«طلبیده»ترین

اردوی پابوس عشق به مقصد مشهد که هر سال هیأت الزهرا آن را برگزار می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین اردوهایی دانشگاه به شمار می‌آید. امسال نیز این اردو توانست در بیست و دومین دوره خود رکورد شرکت‌کنندگان را جابه‌جا کند. سال پیش از بین حدود ۱۶۰۰ نفر…