مرور برچسب

اسکان مازاد

۴+۱

شاهرخ حبیبی را همه در خوابگاه طرشت ۳ می‌شناسند؛ آرایشگری که سال‌هاست در خوابگاه حضور دارد و هر روز عصر بعد از اینکه کارش در دانشگاه به پایان رسید، راه باغ کاج را در پیش می‌گیرد و به سلمانی نقلی‌اش در طرشت ۳ می‌آید. جدای از دانشجوها خیلی از…