مرور برچسب

استرالیا

دولت علیه دولت

دولت‌هایی که در آمریکا، انگلیس و استرالیا  با پول کثیف ساخته‌شده‌اند نمی‌توانند ضامن سلامتی ما در برابر ویروس کرونا باشند. بدترین افراد در بدترین زمان ممکن بر سر کار هستند. احزاب حاکم در آمریکا، انگلیس و استرالیا انکار خطر و نادیده گرفتن…

کرونا در سرزمین کانگوروها

من سه چهار ماه پیش ایران بودم. آن زمان فقط کرونا در چین شیوع پیدا کرده بود. زمانی که به اینجا بازگشتم، در فرودگاه ملبورن بلندگوها برای پرواز ما و پروازی که بعد از ما نشست، به چندین زبان اعلام کردند که اگر احساس سرماخوردگی دارید، یا اگر…