مرور برچسب

استارلینک

پروژه‌ای برای آینده

بیت‌کوین، تسلا، توییتر، مریخ،X Æ A-Xii  و امبر هرد. این کلمات شما را یاد چه کسی می‌اندازد؟ البته این، همه‌ او نیست. قطعا هم بنا نداریم که درمورد امبر هرد در صفحه اف‌یک بنویسیم. در روزهایی که منتظریم ببینیم آخر صیان‌تمان می‌کنند یا نه و اگر…