مرور برچسب

اردوغان

بزک پوپولیسم

دنی رودریک اقتصاددان اهل ترکیه و استاد مدرسه جان اف کندی در دانشگاه هاروارد است. او این مقاله را در حال‌وهوای بعد از انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نوشته؛ جایی که ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده شد و بسیاری معتقد بودند حضور برنی سندرز به نمایندگی از…