مرور برچسب

ابرآروان

ابری که سوراخ شد

اگر کاربر توییتر باشید، قطعا اسم #ابرآروان طی هفته‌‌های گذشته به گوش‌تان خورده، اگر هم با کامپیوتر سرگرم باشید که طی سال‌های گذشته! آخرین روزهای ۹۹ ابرآروان آماج حملات و هجمه‌ها بود، هم از سوی هکرها و هم از سوی کاربران توییتر و…