مرور برچسب

آرتور دویل

جزئیات، جزئیات و جزئیات

امروزه داستان‌های کارآگاهی قدیمی، مورد توجه و علاقه نورولوژیست‌ها و محققان علوم اعصاب است. اما چرا؟ به نظر می‌رسد این داستان‌ها حاوی نکاتی درباره تفکر منطقی است که حتی علوم و تکنولوژی مدرن نیز نمی‌تواند جایگزینی برای آن ارائه دهد. مدتی پس…