مرور دسته

سرمقاله

شریف برای زندگی

دانشگاه صنعتی شریف حاصل دل‌سوزی و تلاش و عصاره اندیشه تعداد زیادی از فرهیختگان این مرز و بوم است و تاکنون بسیاری از…

تجربه گران

شب آخر صفر است و شب شهادت امام رضا (ع). عزاداری آخر صفر در مسجد دانشگاه به سومین شب و در واقع آخرین شب خود رسیده.…

بی‌سروته

یک گوشه دانشگاه بناست چند دانشجو کار دل‌خوش‌کنکی بکنند، دور هم جمع شوند، حرف‌های تقریبا قشنگ و نه‌چندان به‌دردبخور…

ما منتظریم…

خبر شهادت سردار که آمد، بهت‌زده شدیم؛ مثل پسربچه‌ای که سیلی سختی خورده باشد، نای تکان خوردن نداشتیم و طنین هولناکِ…

اقتصاددانان مهندس

احتمالا نام درس نظریه بازی‌ها را شنیده‌اید و شاید آن را در دانشکده مدیریت و اقتصاد پاس کرده باشید. در نظریه…