مرور دسته

یادداشت

قصه منحصر مشترک

عادی که حساب کنی، فاصله خیلی زیاد است، آن‌قدری دور که به راحتی از یاد برود، آن‌قدر دور که تاریخ نباید حتی به…

شرطه قداره‌دار

اعتراضی را در کشور به خاطر دارید که به درگیری میان پلیس و معترضان بدل نشده باشد؟ اعتراض به بی‌آبی، پرداخت نشدن…

آخر خط در برلین

دلایل آغاز جنگ جهانی دوم،‌ عمدتا ریشه در جنگ جهانی اول دارد، پس از چندین سال کشمکش سیاسی و نظامی، نهایتا در ۱…