مرور دسته

گفتگو

انسانیت، هدف غایی هنر است

پنج‌شنبه، ۱۷ مهر ۹۹ نغمه غم‌انگیزی بود بر ترانه حزن‌انگیزی که از نوروز ۹۵ آغاز شده بود: شجریان دیگر نمی‌خواند. جلوی…

مذاکره بعد از ۳ نوامبر

انتخابات آمریکا، مهم‌ترین خبر سیاسی سه هفته آینده است. در تابستان و هم‌زمان با اوج درگیری‌ها علیه نژادپرستی با یوسف…

فقر فرصت‌سوز است

سید امیر سادات‌موسوی چندماه پیش که شرایط مثل همان شنبه معهود بود، فیلش یاد آفریقا می‌کند و به کنیا می‌رود و بعد از…